Categories
100 Sikh Bibian

100 Sikh Bibian by: Harjinder Singh Dilgeer

Availability: In stock

INR 100.00

ਗੁਰੂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕੇ ਕਲੇਜੇ ਵਿਚ ਧੂਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ‘100 ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ’ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵਧ ਬੀਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮੱਗਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੈ ।

Additional Information

Weight .200 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “100 Sikh Bibian by: Harjinder Singh Dilgeer”